HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4454 × 2968
Siêu điểm ảnh:
13.4 MP
Tác giả:
Adrian Pelletier
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
13219472
Từ khóa:
Thiên nhiên, lá, nước, mùa thu, bóng, sông, Hồ
Tải lên:
2018-06-26
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
61.9″ × 41.2″
157.1cm × 104.7cm
Trung bình:
22.3″ × 14.8″
56.6cm × 37.7cm
Cao:
14.8″ × 9.9″
37.7cm × 25.1cm
Cực cao:
9.9″ × 6.6″
25.1cm × 16.8cm
Siêu cao:
7.4″ × 4.9″
18.9cm × 12.6cm
Cao cấp:
4.9″ × 3.3″
12.6cm × 8.4cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.