Độ phân giải:
3514 × 2342
Siêu điểm ảnh:
8.4 MP
Tác giả:
Adrian Pelletier
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
8229788
Từ khóa:
Sun, bình minh, thiên nhiên, hoàng hôn, bầu trời, bầu khí quyển, đám mây, phong cảnh
Tải lên:
2018-06-27
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
48.8″ × 32.5″
124cm × 82.6cm
Trung bình:
17.6″ × 11.7″
44.6cm × 29.7cm
Cao:
11.7″ × 7.8″
29.8cm × 19.8cm
Cực cao:
7.8″ × 5.2″
19.8cm × 13.2cm
Siêu cao:
5.9″ × 3.9″
14.9cm × 9.9cm
Cao cấp:
3.9″ × 2.6″
9.9cm × 6.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.