HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4500 × 3000
Siêu điểm ảnh:
13.7 MP
Tác giả:
Debora Cartagena, USCDCP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
13500000
Từ khóa:
kính lúp, máy tính, Bàn phím không dây
Được cập nhật:
2018-02-26. Tải lên: 4 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
62.5″ × 41.7″
158.8cm × 105.8cm
Trung bình:
22.5″ × 15″
57.2cm × 38.1cm
Cao:
15″ × 10″
38.1cm × 25.4cm
Cực cao:
10″ × 6.7″
25.4cm × 16.9cm
Siêu cao:
7.5″ × 5″
19.1cm × 12.7cm
Cao cấp:
5″ × 3.3″
12.7cm × 8.5cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.