bóng đèn thủy tinh, nhà hàng bóng đèn thủy tinh, nhà hàng 3857 × 2573 (JPG, 634.9 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
3857 × 2573
Siêu điểm ảnh:
10.1 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
9924061
Từ khóa:
bóng đèn thủy tinh, nhà hàng
Được cập nhật:
2018-03-12. Tải lên: 2 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
53.6″ × 35.7″
136.1cm × 90.8cm
Trung bình:
19.3″ × 12.9″
49cm × 32.7cm
Cao:
12.9″ × 8.6″
32.7cm × 21.8cm
Cực cao:
8.6″ × 5.7″
21.8cm × 14.5cm
Siêu cao:
6.4″ × 4.3″
16.3cm × 10.9cm
Cao cấp:
4.3″ × 2.9″
10.9cm × 7.3cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.