Độ phân giải:
4220 × 2813
Siêu điểm ảnh:
12.1 MP
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Được cập nhật:
2018-03-18. Tải lên: 3 years trước.
Từ khóa:
ánh sáng bóng, sang trọng, trang trí, hiện đại, nội thất, ánh sáng
Điểm ảnh:
11870860 (≈12.1 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
58.6″ × 39.1″
148.9cm × 99.2cm
Trung bình:
21.1″ × 14.1″
53.6cm × 35.7cm
Cao:
14.1″ × 9.4″
35.7cm × 23.8cm
Cực cao:
9.4″ × 6.3″
23.8cm × 15.9cm
Siêu cao:
7″ × 4.7″
17.9cm × 11.9cm
Cao cấp:
4.7″ × 3.1″
11.9cm × 7.9cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.