Độ phân giải:
4469 × 2980
Siêu điểm ảnh:
13.5 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
13317620
Từ khóa:
máy tính xách tay, tiếp thị Internet, lập trình, lập trình viên, đánh máy, viết, máy tính, viết blog, công việc
Ngày chụp:
25. 03. 2017.
Được cập nhật:
2018-03-09. Tải lên: 2 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
62.1″ × 41.4″
157.7cm × 105.1cm
Trung bình:
22.3″ × 14.9″
56.8cm × 37.8cm
Cao:
14.9″ × 9.9″
37.8cm × 25.2cm
Cực cao:
9.9″ × 6.6″
25.2cm × 16.8cm
Siêu cao:
7.4″ × 5″
18.9cm × 12.6cm
Cao cấp:
5″ × 3.3″
12.6cm × 8.4cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.