HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4065 × 2698
Siêu điểm ảnh:
11.1 MP
Tác giả:
christels
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
10967370
Từ khóa:
thuyền, phản ánh, nước, kiến trúc, sông, Hồ, cỏ
Tải lên:
2018-07-01
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
56.5″ × 37.5″
143.4cm × 95.2cm
Trung bình:
20.3″ × 13.5″
51.6cm × 34.3cm
Cao:
13.6″ × 9″
34.4cm × 22.8cm
Cực cao:
9″ × 6″
22.9cm × 15.2cm
Siêu cao:
6.8″ × 4.5″
17.2cm × 11.4cm
Cao cấp:
4.5″ × 3″
11.5cm × 7.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.