Độ phân giải:
2758 × 1839
Siêu điểm ảnh:
5.2 MP
Tác giả:
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
5071962
Từ khóa:
Mặt Trăng, thiên văn học, tối tăm, truyền hình vệ tinh, eclipse, hành tinh, thiên văn học
Được cập nhật:
2018-04-22. Tải lên: 1 year trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
38.3″ × 25.5″
97.3cm × 64.9cm
Trung bình:
13.8″ × 9.2″
35cm × 23.4cm
Cao:
9.2″ × 6.1″
23.4cm × 15.6cm
Cực cao:
6.1″ × 4.1″
15.6cm × 10.4cm
Siêu cao:
4.6″ × 3.1″
11.7cm × 7.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.