HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
3677 × 2827
Siêu điểm ảnh:
10.6 MP
Tác giả:
pixel2013
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
Canon
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
10394879
Từ khóa:
hình, thiên thần, cánh hoa, Hoa hồng, Hoa, sắp xếp, nhà máy
Tải lên:
2018-10-13
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
51.1″ × 39.3″
129.7cm × 99.7cm
Trung bình:
18.4″ × 14.1″
46.7cm × 35.9cm
Cao:
12.3″ × 9.4″
31.1cm × 23.9cm
Cực cao:
8.2″ × 6.3″
20.8cm × 16cm
Siêu cao:
6.1″ × 4.7″
15.6cm × 12cm
Cao cấp:
4.1″ × 3.1″
10.4cm × 8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.