HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
5139 × 3410
Siêu điểm ảnh:
17.8 MP
Tác giả:
Debora Cartagena, USCDCP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
Canon
Mẫu máy ảnh:
EOS DIGITAL REBEL XT
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
72 điểm mỗi inch
Hướng:
Bình thường
Được cập nhật:
2018-02-26. Tải lên: 4 years trước.
Từ khóa:
tăng cường, flake, ngũ cốc, nho khô, tập hợp, kết hợp, đĩa
Điểm ảnh:
17523990 (≈17.8 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
71.4″ × 47.4″
181.3cm × 120.3cm
Trung bình:
25.7″ × 17.1″
65.3cm × 43.3cm
Cao:
17.1″ × 11.4″
43.5cm × 28.9cm
Cực cao:
11.4″ × 7.6″
29cm × 19.2cm
Siêu cao:
8.6″ × 5.7″
21.8cm × 14.4cm
Cao cấp:
5.7″ × 3.8″
14.5cm × 9.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.