PIXNIO »

Tên màu sắc: vàng tươi
Màu thập lục phân: #f0e060
Màu RGB: 240 224 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.