HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4608 × 3456
Siêu điểm ảnh:
16.2 MP
Tác giả:
Lt. Cmdr. Gary Brunette, USCDCP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
15925248
Từ khóa:
nội bộ, di dời, người cắm trại, xử, tạm, nhà ở
Được cập nhật:
2018-02-26. Tải lên: 4 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
64″ × 48″
162.6cm × 121.9cm
Trung bình:
23″ × 17.3″
58.5cm × 43.9cm
Cao:
15.4″ × 11.5″
39cm × 29.3cm
Cực cao:
10.2″ × 7.7″
26cm × 19.5cm
Siêu cao:
7.7″ × 5.8″
19.5cm × 14.6cm
Cao cấp:
5.1″ × 3.8″
13cm × 9.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.