đảo, khám phá, cuộc thám hiểm đảo, khám phá, cuộc thám hiểm 6114 × 4076 (JPG, 2.9 MB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
6114 × 4076
Siêu điểm ảnh:
25.3 MP
Tác giả:
Hagerty Ryan, USFWS
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
Canon
Mẫu máy ảnh:
Canon EOS 5D Mark II
Tốc độ màn trập:
1/125s
Khẩu độ ống kính:
ƒ/14
ISO:
160
Tiêu cự:
32mm
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Không gian màu:
sRGB
Chế độ phơi sáng:
Ưu tiên màn trập
Chế độ đo sáng:
Đo sáng theo mẫu
Hướng:
Bình thường
Điểm ảnh:
24920664
Từ khóa:
đảo, khám phá, cuộc thám hiểm
Ngày chụp:
04. 06. 2016.
Được cập nhật:
2018-03-04. Tải lên: 2 years trước.
Flash được dùng:
no
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
84.9″ × 56.6″
215.7cm × 143.8cm
Trung bình:
30.6″ × 20.4″
77.6cm × 51.8cm
Cao:
20.4″ × 13.6″
51.8cm × 34.5cm
Cực cao:
13.6″ × 9.1″
34.5cm × 23cm
Siêu cao:
10.2″ × 6.8″
25.9cm × 17.3cm
Cao cấp:
6.8″ × 4.5″
17.3cm × 11.5cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.