Độ phân giải:
2100 × 1400
Siêu điểm ảnh:
3 MP
Tác giả:
Perry Toone
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2019-01-31
Từ khóa:
nghệ thuật, gốm sứ, thủ công, kính mắt, làm bằng tay, chân dung, người phụ nữ, người
Điểm ảnh:
2940000 (≈3 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
29.2″ × 19.4″
74.1cm × 49.4cm
Trung bình:
10.5″ × 7″
26.7cm × 17.8cm
Cao:
7″ × 4.7″
17.8cm × 11.9cm
Cực cao:
4.7″ × 3.1″
11.9cm × 7.9cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.