Tác giả:
Cade Martin, Dawn Arlotta, USCDCP
Siêu điểm ảnh:
25.2 MP
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Mẫu máy ảnh:
Canon EOS-1Ds Mark II
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
300 điểm mỗi inch
Hướng:
Bình thường
Điểm ảnh:
25165824 (≈25.2 MP)
Tải lên:
2018-02-26

Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.