Độ phân giải:
4159 × 2762
Siêu điểm ảnh:
11.7 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
11487158
Từ khóa:
nghệ sĩ đàn ghita, nhạc sĩ người, guitar, buổi hòa nhạc, âm thanh, nhạc cụ, âm nhạc
Tải lên:
2018-06-28
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
57.8″ × 38.4″
146.7cm × 97.4cm
Trung bình:
20.8″ × 13.8″
52.8cm × 35.1cm
Cao:
13.9″ × 9.2″
35.2cm × 23.4cm
Cực cao:
9.2″ × 6.1″
23.5cm × 15.6cm
Siêu cao:
6.9″ × 4.6″
17.6cm × 11.7cm
Cao cấp:
4.6″ × 3.1″
11.7cm × 7.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.