HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2925 × 2194
Siêu điểm ảnh:
6.5 MP
Tác giả:
USAID
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Được cập nhật:
2018-02-26. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
sữa, phân phối, điều trị, nuôi dưỡng, Trung tâm, Kalonge, Kivu
Điểm ảnh:
6417450 (≈6.5 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
40.6″ × 30.5″
103.2cm × 77.4cm
Trung bình:
14.6″ × 11″
37.1cm × 27.9cm
Cao:
9.8″ × 7.3″
24.8cm × 18.6cm
Cực cao:
6.5″ × 4.9″
16.5cm × 12.4cm
Siêu cao:
4.9″ × 3.7″
12.4cm × 9.3cm
Cao cấp:
3.3″ × 2.4″
8.3cm × 6.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.