Độ phân giải:
3898 × 2599
Siêu điểm ảnh:
10.3 MP
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Được cập nhật:
2018-03-20. Tải lên: 2 years trước.
Từ khóa:
tươi, hữu cơ, dâu tây, ly, Bữa ăn sáng, bộ đồ ăn
Điểm ảnh:
10130902 (≈10.3 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
54.1″ × 36.1″
137.5cm × 91.7cm
Trung bình:
19.5″ × 13″
49.5cm × 33cm
Cao:
13″ × 8.7″
33cm × 22cm
Cực cao:
8.7″ × 5.8″
22cm × 14.7cm
Siêu cao:
6.5″ × 4.3″
16.5cm × 11cm
Cao cấp:
4.3″ × 2.9″
11cm × 7.3cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.