TẢI VỀ JPG, 4050 x 2727 (11.2 MP), 967.7 KB
Độ phân giải:
4050 x 2727
Siêu điểm ảnh:
11.2 MP
Tác giả:
Peggy Greb, U.S. Department of Agriculture
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
11044350
Từ khóa:
tươi, cắt, trái cây, rau quả
Được cập nhật:
2018-01-27. Tải lên: 4 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
56.3 x 37.9 in
142.9 x 96.2 cm
Trung bình:
20.3 x 13.6 in
51.4 x 34.6 cm
Cao:
13.5 x 9.1 in
34.3 x 23.1 cm
Cực cao:
9 x 6.1 in
22.9 x 15.4 cm
Siêu cao:
6.8 x 4.5 in
17.1 x 11.5 cm
Cao cấp:
4.5 x 3 in
11.4 x 7.7 cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.