PIXNIO »

Tên màu sắc: sienna
Màu thập lục phân: #c06020
Màu RGB: 192 96 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.