PIXNIO /

Tên màu sắc: sienna Màu thập lục phân: #c06020 Màu RGB: 192 96 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)