HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4417 × 2945
Siêu điểm ảnh:
13.2 MP
Tác giả:
Adrian Pelletier
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
13008065
Từ khóa:
thực vật, Hoa, lá, thiên nhiên, mùa hè, hướng dương, nhà máy, cánh hoa
Tải lên:
2018-06-25
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
61.3″ × 40.9″
155.8cm × 103.9cm
Trung bình:
22.1″ × 14.7″
56.1cm × 37.4cm
Cao:
14.7″ × 9.8″
37.4cm × 24.9cm
Cực cao:
9.8″ × 6.5″
24.9cm × 16.6cm
Siêu cao:
7.4″ × 4.9″
18.7cm × 12.5cm
Cao cấp:
4.9″ × 3.3″
12.5cm × 8.3cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.