HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2872 × 2872
Siêu điểm ảnh:
8.4 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
8248384
Từ khóa:
Giáng sinh, trang trí, Lễ kỷ niệm, nội thất, kỳ nghỉ
Được cập nhật:
2018-03-22. Tải lên: 1 year trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
39.9″ × 39.9″
101.3cm × 101.3cm
Trung bình:
14.4″ × 14.4″
36.5cm × 36.5cm
Cao:
9.6″ × 9.6″
24.3cm × 24.3cm
Cực cao:
6.4″ × 6.4″
16.2cm × 16.2cm
Siêu cao:
4.8″ × 4.8″
12.2cm × 12.2cm
Cao cấp:
3.2″ × 3.2″
8.1cm × 8.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.