Thông tin khác:
Siêu điểm ảnh:
8.8 MP
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
Google
Mẫu máy ảnh:
Pixel 5
Màu:
Màu đầy đủ
Hướng:
Bình thường
Điểm ảnh:
8661888 (≈8.8 MP)
Tải lên:
2021-07-17

Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.