Περισσότερες πληροφορίες:
Μεγαπίξελ:
8.8 MP
Προσανατολισμός:
Οριζόντιος (περικομμένη)
Μορφοποίηση:
JPEG
Κατασκευαστής φωτογραφικής μηχανής:
Google
Μοντέλο φωτογραφικής μηχανής:
Pixel 5
Χρώμα:
Πλήρης έγχρωμη
Προσανατολισμός:
Κανονική
Εικονοστοιχεία:
8661888 (≈8.8 MP)
Μεταφορτώθηκε:
2021-07-17

Εικόνα είναι στο δημόσιο τομέα, δεν προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, χωρίς επιφύλαξη κανενός δικαιώματος, είναι δωρεάν για κάθε χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εικόνα για οποιαδήποτε προσωπική και εμπορική χρήση χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια και χωρίς χρέωση ή υποχρέωση.