Độ phân giải:
2297 × 3452
Siêu điểm ảnh:
8.1 MP
Tác giả:
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Tải lên:
2019-11-07
Từ khóa:
kiến trúc, xây dựng, pháo đài, cổ đại, lâu đài, pháo đài, cũ, ngoài trời, cảnh quan, ánh sáng
Điểm ảnh:
7929244 (≈8.1 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
31.9″ × 47.9″
81cm × 121.8cm
Trung bình:
11.5″ × 17.3″
29.2cm × 43.8cm
Cao:
7.7″ × 11.5″
19.4cm × 29.2cm
Cực cao:
5.1″ × 7.7″
13cm × 19.5cm
Siêu cao:
3.8″ × 5.8″
9.7cm × 14.6cm
Cao cấp:
2.6″ × 3.8″
6.5cm × 9.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.