PIXNIO / Cảnh quan / Sông băng /

đông lạnh, sông băng, tảng băng trôi, sườn núi, băng, cảnh quan, tuyết, núi, thiên nhiên, ngoài trời


Miễn phí sử dụng
3361 × 1603
JPG
đông lạnh, sông băng, tảng băng trôi, sườn núi, băng, cảnh quan, tuyết, núi, thiên nhiên, ngoài trời
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Mẫu máy ảnh:
Google Pixel 4a
Màu:
Màu đầy đủ
Hướng:
Bình thường
Điểm ảnh:
5387683 (≈5.5 MP)
Tải lên:
2022-06-01