PIXNIO / Động vật / Thỏ /

chú thỏ, đáng yêu, thỏ, ký-đóng, Bãi cỏ, cỏ, động vật gặm nhấm, đầu


Miễn phí sử dụng
7832 × 7271
JPG
chú thỏ, đáng yêu, thỏ, ký-đóng, Bãi cỏ, cỏ, động vật gặm nhấm, đầu
Album:
Thỏ
Siêu điểm ảnh:
56.9 MP
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Không gian màu:
sRGB
Chất lượng hình ảnh:
300 điểm mỗi inch
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Hướng:
Bình thường
Điểm ảnh:
56946472 (≈57.9 MP)
Tải lên:
2023-03-02