Độ phân giải:
1608 × 2418
Siêu điểm ảnh:
4 MP
Tác giả:
pixel2013
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
PNG
Tải lên:
2018-08-15
Từ khóa:
vector, photomontage, minh hoạ, sketch, trái tim, y học, sức khỏe
Điểm ảnh:
3888144 (≈4 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
22.3″ × 33.6″
56.7cm × 85.3cm
Trung bình:
8″ × 12.1″
20.4cm × 30.7cm
Cao:
5.4″ × 8.1″
13.6cm × 20.5cm
Cực cao:
3.6″ × 5.4″
9.1cm × 13.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.