HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1881 × 1427
Siêu điểm ảnh:
2.7 MP
Tác giả:
Devanath
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
PNG
Điểm ảnh:
2684187
Từ khóa:
dễ thương, vector, minh họa, Sketch, phim hoạt hình, trẻ em
Tải lên:
2018-11-01
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
26.1″ × 19.8″
66.4cm × 50.3cm
Trung bình:
9.4″ × 7.1″
23.9cm × 18.1cm
Cao:
6.3″ × 4.8″
15.9cm × 12.1cm
Cực cao:
4.2″ × 3.2″
10.6cm × 8.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.