Độ phân giải:
1881 × 1330
Siêu điểm ảnh:
2.5 MP
Tác giả:
Devanath
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
PNG
Tải lên:
2018-10-31
Từ khóa:
Man, photomontage, thiết kế, phụ nữ, người dân, bản vẽ, minh hoạ, nghệ thuật, phim hoạt hình
Điểm ảnh:
2501730 (≈2.5 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
26.1″ × 18.5″
66.4cm × 46.9cm
Trung bình:
9.4″ × 6.7″
23.9cm × 16.9cm
Cao:
6.3″ × 4.4″
15.9cm × 11.3cm
Cực cao:
4.2″ × 3″
10.6cm × 7.5cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.