màu xám, ảnh màu xám, ảnh 1686 × 1371 (JPG, 171.3 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1686 × 1371
Siêu điểm ảnh:
2.3 MP
Tác giả:
Paolo Neo
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Được cập nhật:
2018-01-24. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
màu xám, ảnh
Điểm ảnh:
2311506 (≈2.3 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
23.4″ × 19″
59.5cm × 48.4cm
Trung bình:
8.4″ × 6.9″
21.4cm × 17.4cm
Cao:
5.6″ × 4.6″
14.3cm × 11.6cm
Cực cao:
3.7″ × 3″
9.5cm × 7.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.