Độ phân giải:
1945 × 1296
Siêu điểm ảnh:
2.6 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
2520720
Từ khóa:
thành phố, cảnh quan thành phố, kiến trúc, khu đô thị, Trung tâm thành phố, bên ngoài, đường phố, trên không
Được cập nhật:
2018-03-25. Tải lên: 1 year trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
27″ × 18″
68.6cm × 45.7cm
Trung bình:
9.7″ × 6.5″
24.7cm × 16.5cm
Cao:
6.5″ × 4.3″
16.5cm × 11cm
Cực cao:
4.3″ × 2.9″
11cm × 7.3cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.