Độ phân giải:
3782 × 2126
Siêu điểm ảnh:
8.2 MP
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Không gian màu:
sRGB
Loại cảnh chụp:
Tiêu chuẩn
Chất lượng hình ảnh:
72 điểm mỗi inch
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Hướng:
Bình thường
Được cập nhật:
2018-03-13. Tải lên: 3 years trước.
Từ khóa:
ngôi nhà, cửa sổ, mái nhà, mặt tiền, cờ, rừng, cây, thực vật
Điểm ảnh:
8040532 (≈8.2 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
52.5″ × 29.5″
133.4cm × 75cm
Trung bình:
18.9″ × 10.6″
48cm × 27cm
Cao:
12.6″ × 7.1″
32cm × 18cm
Cực cao:
8.4″ × 4.7″
21.3cm × 12cm
Siêu cao:
6.3″ × 3.5″
16cm × 9cm
Cao cấp:
4.2″ × 2.4″
10.7cm × 6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.