Độ phân giải:
5587 × 3724
Siêu điểm ảnh:
21.1 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
20805988
Từ khóa:
bầu trời xanh, đỉnh núi, phong cảnh ngoài trời, băng ghế dự bị, hoàng hôn, thung lũng
Tải lên:
2018-06-30
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
77.6″ × 51.7″
197.1cm × 131.4cm
Trung bình:
27.9″ × 18.6″
71cm × 47.3cm
Cao:
18.6″ × 12.4″
47.3cm × 31.5cm
Cực cao:
12.4″ × 8.3″
31.5cm × 21cm
Siêu cao:
9.3″ × 6.2″
23.7cm × 15.8cm
Cao cấp:
6.2″ × 4.1″
15.8cm × 10.5cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.