Độ phân giải:
3781 × 2522
Siêu điểm ảnh:
9.7 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2018-12-07
Từ khóa:
động vật hoang dã, beetle, thiên nhiên, côn trùng, Bug, Day, arthropod, Zoology
Điểm ảnh:
9535682 (≈9.7 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
52.5″ × 35″
133.4cm × 89cm
Trung bình:
18.9″ × 12.6″
48cm × 32cm
Cao:
12.6″ × 8.4″
32cm × 21.4cm
Cực cao:
8.4″ × 5.6″
21.3cm × 14.2cm
Siêu cao:
6.3″ × 4.2″
16cm × 10.7cm
Cao cấp:
4.2″ × 2.8″
10.7cm × 7.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.