Độ phân giải:
2584 × 1722
Siêu điểm ảnh:
4.5 MP
Tác giả:
christels
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
4449648
Từ khóa:
Thiên nhiên, động vật hoang dã, động vật, châu chấu, côn trùng, động vật chân đốt, cỏ
Tải lên:
2018-06-11
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
35.9″ × 23.9″
91.2cm × 60.7cm
Trung bình:
12.9″ × 8.6″
32.8cm × 21.9cm
Cao:
8.6″ × 5.7″
21.9cm × 14.6cm
Cực cao:
5.7″ × 3.8″
14.6cm × 9.7cm
Siêu cao:
4.3″ × 2.9″
10.9cm × 7.3cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.