Độ phân giải:
3610 × 2406
Siêu điểm ảnh:
8.8 MP
Tác giả:
christels
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Ngày chụp:
2009:08:08 00:00:00
Tải lên:
2018-06-11
Từ khóa:
Châu chấu, động vật, động vật hoang dã, côn trùng, thiên nhiên, động vật chân đốt, không xương sống
Điểm ảnh:
8685660 (≈8.8 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
50.1″ × 33.4″
127.4cm × 84.9cm
Trung bình:
18.1″ × 12″
45.8cm × 30.6cm
Cao:
12″ × 8″
30.6cm × 20.4cm
Cực cao:
8″ × 5.3″
20.4cm × 13.6cm
Siêu cao:
6″ × 4″
15.3cm × 10.2cm
Cao cấp:
4″ × 2.7″
10.2cm × 6.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.