Độ phân giải:
4668 × 3341
Siêu điểm ảnh:
15.8 MP
Fabio Grandis staccata
Tác giả:
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
Canon
Độ tương phản:
Bình thường
Độ bão hòa:
Bình thường
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Không gian màu:
sRGB
Loại cảnh chụp:
Tiêu chuẩn
Chế độ phơi sáng:
Ưu tiên khẩu độ
Chế độ đo sáng:
Đo sáng điểm
Hướng:
Bình thường
Điểm ảnh:
15595788
Từ khóa:
chuyến bay, chim mòng biển, Hải Âu, mỏ, trắng, con chim, thủy sản chim, chim bờ
Tải lên:
2019-01-04
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
64.8″ × 46.4″
164.7cm × 117.9cm
Trung bình:
23.3″ × 16.7″
59.3cm × 42.4cm
Cao:
15.6″ × 11.1″
39.5cm × 28.3cm
Cực cao:
10.4″ × 7.4″
26.3cm × 18.9cm
Siêu cao:
7.8″ × 5.6″
19.8cm × 14.1cm
Cao cấp:
5.2″ × 3.7″
13.2cm × 9.4cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.