PIXNIO /

Tên màu sắc: màu xanh bẩn Màu thập lục phân: #4080a0 Màu RGB: 64 128 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)


Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.