Độ phân giải:
5307 × 3538
Siêu điểm ảnh:
19.1 MP
Tác giả:
lukasbieri
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
Canon
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
18776166
Từ khóa:
Heron, đầm lầy, mỏ, nước, thiên nhiên, động vật hoang dã, động vật, chim, hoang dã
Được cập nhật:
2018-04-10. Tải lên: 10 months trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
73.7″ × 49.1″
187.2cm × 124.8cm
Trung bình:
26.5″ × 17.7″
67.4cm × 44.9cm
Cao:
17.7″ × 11.8″
44.9cm × 30cm
Cực cao:
11.8″ × 7.9″
30cm × 20cm
Siêu cao:
8.8″ × 5.9″
22.5cm × 15cm
Cao cấp:
5.9″ × 3.9″
15cm × 10cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.