HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
5462 × 3712
Siêu điểm ảnh:
20.6 MP
Tác giả:
Tama66
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
NIKON CORPORATION
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
20274944
Từ khóa:
nhà ở, đồ nội thất, kiến trúc, cửa, cũ, tường, Hồ
Được cập nhật:
2018-04-22. Tải lên: 8 months trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
75.9″ × 51.6″
192.7cm × 131cm
Trung bình:
27.3″ × 18.6″
69.4cm × 47.1cm
Cao:
18.2″ × 12.4″
46.2cm × 31.4cm
Cực cao:
12.1″ × 8.2″
30.8cm × 21cm
Siêu cao:
9.1″ × 6.2″
23.1cm × 15.7cm
Cao cấp:
6.1″ × 4.1″
15.4cm × 10.5cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.