Thiên nhiên hoang dã, mùa thu, Thiên nhiên hoang dã, mùa thu, 1244 × 827 (JPG, 136.7 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1244 × 827
Siêu điểm ảnh:
1 MP
Tác giả:
Raften Bill, USFWS
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Được cập nhật:
2018-01-28. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
Thiên nhiên hoang dã, mùa thu,
Điểm ảnh:
1028788 (≈1 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
17.3″ × 11.5″
43.9cm × 29.2cm
Trung bình:
6.2″ × 4.1″
15.8cm × 10.5cm
Cao:
4.1″ × 2.8″
10.5cm × 7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.