Độ phân giải:
1900 × 1266
Siêu điểm ảnh:
2.4 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
Canon
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
2405400
Từ khóa:
ánh trăng, trên bầu trời, cây xương rồng, ban đêm, tối tăm, thiên nhiên, ánh sáng, tối, cảnh quan, silhouette
Được cập nhật:
2018-03-26. Tải lên: 11 months trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
26.4″ × 17.6″
67cm × 44.7cm
Trung bình:
9.5″ × 6.3″
24.1cm × 16.1cm
Cao:
6.3″ × 4.2″
16.1cm × 10.7cm
Cực cao:
4.2″ × 2.8″
10.7cm × 7.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.