PIXNIO »

Tên màu sắc: màu xanh hải quân nhẹ
Màu thập lục phân: #206080
Màu RGB: 32 96 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.