PIXNIO /

Tên màu sắc: cửa sổ màu xanh Màu thập lục phân: #4080c0 Màu RGB: 64 128 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)