HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2791 × 1931
Siêu điểm ảnh:
5.5 MP
Tác giả:
christels
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
5389421
Từ khóa:
nước, đền thờ, cung điện, kiến trúc, tôn giáo, cũ, cổ
Tải lên:
2018-06-21
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
38.8″ × 26.8″
98.5cm × 68.1cm
Trung bình:
14″ × 9.7″
35.4cm × 24.5cm
Cao:
9.3″ × 6.4″
23.6cm × 16.3cm
Cực cao:
6.2″ × 4.3″
15.8cm × 10.9cm
Siêu cao:
4.7″ × 3.2″
11.8cm × 8.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.