Độ phân giải:
6840 × 4167
Siêu điểm ảnh:
29 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
28502280
Từ khóa:
làm bằng tay, chữ ký, bằng văn bản, giấy, văn bản, tờ báo, giáo dục, tài liệu
Tải lên:
2019-01-14
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
95″ × 57.9″
241.3cm × 147cm
Trung bình:
34.2″ × 20.8″
86.9cm × 52.9cm
Cao:
22.8″ × 13.9″
57.9cm × 35.3cm
Cực cao:
15.2″ × 9.3″
38.6cm × 23.5cm
Siêu cao:
11.4″ × 6.9″
29cm × 17.6cm
Cao cấp:
7.6″ × 4.6″
19.3cm × 11.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.