Độ phân giải:
3430 × 2286
Siêu điểm ảnh:
8 MP
Tác giả:
Devanath
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2018-11-20
Từ khóa:
retro, công nghệ, cổ, nâu đỏ, đơn sắc, đối tượng, máy đánh chữ, Bàn phím
Điểm ảnh:
7840980 (≈8 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
47.6″ × 31.8″
121cm × 80.6cm
Trung bình:
17.2″ × 11.4″
43.6cm × 29cm
Cao:
11.4″ × 7.6″
29cm × 19.4cm
Cực cao:
7.6″ × 5.1″
19.4cm × 12.9cm
Siêu cao:
5.7″ × 3.8″
14.5cm × 9.7cm
Cao cấp:
3.8″ × 2.5″
9.7cm × 6.5cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.