HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2560 × 1920
Siêu điểm ảnh:
5 MP
Tác giả:
Leon Brooks
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Được cập nhật:
2018-01-27. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
xây dựng, kim tự tháp, tatrahedron, đường, bánh kẹo, chơi
Điểm ảnh:
4915200 (≈5 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
35.6″ × 26.7″
90.3cm × 67.7cm
Trung bình:
12.8″ × 9.6″
32.5cm × 24.4cm
Cao:
8.5″ × 6.4″
21.7cm × 16.3cm
Cực cao:
5.7″ × 4.3″
14.4cm × 10.8cm
Siêu cao:
4.3″ × 3.2″
10.8cm × 8.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.