Độ phân giải:
2700 × 1800
Siêu điểm ảnh:
4.9 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
4860000
Từ khóa:
nhà bếp, đồ nội thất, Phòng, trong nhà, đương đại, ngôi nhà, nội thất, sàn, trang chủ
Được cập nhật:
2018-03-26. Tải lên: 1 year trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
37.5″ × 25″
95.3cm × 63.5cm
Trung bình:
13.5″ × 9″
34.3cm × 22.9cm
Cao:
9″ × 6″
22.9cm × 15.2cm
Cực cao:
6″ × 4″
15.2cm × 10.2cm
Siêu cao:
4.5″ × 3″
11.4cm × 7.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.